TKP HEADLINE

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรตำบลหนองไผ่
ชื่อแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรตำบลหนองไผ่   

ที่ตั้ง  เลขที่ 386 บ้านหินแด้น    หมู่ที่  3  ตำบล หนองไผ่  อำเภอ  ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 71260 

ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้  ชื่อ  นายอนุวัฒน์  นามสกุล  วรวงษ์  โทรศัพท์มือถือ  087 - 1592059 

ประเภทแหล่งการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ,ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

เนื้อหาสาระสำคัญในแหล่งเรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรตำบลหนองไผ่  เป็นศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตการเกษตรให้แก่เกษตรกร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกษตรกร เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ (เรียงตามลำดับความสำคัญและความโดดเด่น 3 ลำดับ)

         - เรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรและมีระบบการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

         - เรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาสู่ฐานการเรียนรู้ที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่าง

อ่านเพิ่มเติม

การแพทย์แผนไทย


     การแพทย์แผนไทยเป็นระบบการแพทย์แบบดั้งเดิมของไทย เดิมเคยเรียกว่า การแพทย์แผนโบราณ เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยในการบำบัดความเจ็บป่วยที่ได้สร้างสมจากการลองผิดลองถูกผสมผสานกับความรู้ทางการแพทย์ร่วมสมัยที่ได้รับจากชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่อดีตเรื่อยมาร่วมกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในพระไตรปิฎกแห่งพระพุทธศาสนาหล่อหลอมจนกลายเป็นระบบการแพทย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตัวอย่างเช่น ความรู้ในการบริหารร่างกายแก้ปวดเมื่อยหรือแก้โรคบางอย่างผสมผสานกับศาสตร์โยคะของอินเดียหล่อหลอมและประยุกต์ เป็นศาสตร์ที่เรียกว่า ฤๅษีดัดตน

อ่านเพิ่มเติม...

วัดถ้ำมังกรทอง


   วัดถ้ำมังกรทอง : Mungkonthong Cave Temple  เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
ราวบันไดปูนปั้นรูปมังกร 2 ตัว ขนาบบันไดสีแดงสด 95 ขั้น ทอดตัวขึ้นสู่ถ้ำบนเชิงเขา ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งของวัดแห่งนี้ นอกเหนือไปจากพระพุทธรูปโบราณอายุกว่า 100 ปีที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำ และการทำสมาธิลอยตัวของแม่ชีลอยน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์


ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ เดิมเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของบริษัทพร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ ซึ่งปิดไปเมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 ต่อมากองพลทหารราบที่ 9 ได้นำพื้นที่กองถ่ายฯเดิม มาพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นตลาดน้ำแบบย้อนยุค

อ่านเพิ่มเติม...

วัดท่าขนุน


วัดท่าขนุน  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๓๕   ณ  บ้านท่าขนุน  หมู่ที่  ๑  ตำบลท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๕๙  ไร่  ๒  งาน  ๓๐  ตารางวา

อ่านเพิ่มเติม...

เนินช้างศึก


เนินช้างศึก : อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,053 เมตร เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของฝั่งไทยและฝั่งพม่าที่สวยงามทั้งชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม...

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น


น้ำตกจ๊อกกระดิ่น (Jogkadin) - ทองผาภูมิ

คำว่า “จ๊อกกระดิ่น” หรือ “ก๊อกกระด่าน” เป็นภาษาพม่า - ทวาย (ซึ่งคำว่า “จ๊อกหรือก๊อก”แปลว่า หิน” คำว่า “กระด่าน”แปลว่า “น้ำตก”) เมื่อคนไทยเรียกจึงเพี้ยนไปเป็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand